Ralph in actie voor Plastic Soup Foundation!

English below
De Plastic Soup Foundation heeft als missie dat er geen plastic meer in onze oceanen komen. Zij halen het plastic niet uit het water maar zorgen ervoor dat het er niet meer in komt. Ze proberen dit te bereiken door bronnen van plastic soep aan te pakken. Wist je bijvoorbeeld dat 1/3 van het plastic ontstaat door de filters in sigaretten, die op verschillende manieren in de oceanen komen.

Zij willen dit bereiken door meer aandacht te vragen, hierdoor worden mensen bewust van het probleem. Ook bereiken zij dit door meer bekendheid te creëren door educatie. Zo worden er gastlessen georganiseerd en werken ze samen met velen grote partijen die meedenken over deze belangen. Als laatste support de Plastic Soup Foundation mogelijk innovatieve oplossing om de plastic soep in de oceaan te reduceren.

Ralph gelooft in het verminderen van de plastic en niet het verwijderen hiervan. Dat kost niet alleen meer tijd en geld, maar is volgens hem ook minder effectief. Als alle generaties leren over het belang van plasticvrije oceanen, zal er steeds minder plastic in de oceanen komen. Doneren kan gedurende de volledige oversteek op: https://www.geef.nl/nl/actie/ralph-tuijn-roeit-de-atlantische-oceaan-over/donateurs


The mission of the Plastic Soup Foundation is to reduce plastic from our oceans. They don’t take the plastic out of the ocean, but they’re making sure it doesn’t come in the ocean anymore. They try to solve it by reaching out to the sources of the plastic soup. For example, did you know that 33,3% from all the plastic is created by the filters in cigarettes, which come in the oceans in different ways.

They want to achieve this bij asking for more attention, this makes people aware of the problem. They also want to achieve this by educating people. Guest lessons are organized, and they work together with many large organizations who also think about these interests. The Plastic Soup Foundation also supports possible innovative solutions to reduce the plastic soup from the ocean.

Ralph believes in reducing plastic from the ocean and not removing it. That doesn’t only take a lot of time and money, but according to him also less effective. There will be less plastic in the oceans if every generation learns about the importance of plastic free oceans. Donating is possible during the crossing, you can donate through the following link: https://www.geef.nl/nl/actie/ralph-tuijn-roeit-de-atlantische-oceaan-over/donateurs